Nova super post – panamax dvigala v Luki Koper

V luki Koper so 5.4.2017 prevzeli prvo od dveh povsem novih kontejnerskih dvigal dimenzije super post – panamax (SPPX). Kontejnerska dvigala so največja, ki obstajajo na trgu. Dvigalo so iz ladjedelnice Viktor Lenac na Reki, kjer so ga sestavili in naložili na posebno baržo pripeljali po morju v Luko Koper. Oba dvigala je dobavila družba Liebherr, ki je elemente za dvigala izdelala v svoji tovarni na Irskem v mestu Killarney. Drugo dvigala se pričakuje V roku tega tedna.

Investicija v dvigala je pomemben dejavnik za Luko Koper saj se bodo sedaj še bolje prilagajali vse večjih kontejnerskih ladij, tudi teh z nosilnostjo 20.000 TEU. Do sedaj so v Luki Koper pretovarjali manjše kontejnerske ladje, kapacitete do 8.000 TEU. Že od leta 2009 imajo v Luki Koper štiri post-panamax dvigala, katera so sposobna dvigniti tovor 36 metrov nad pomol in imajo dolžino pregibnega dela roke 51 metrov kar omogoča izvajanje manipulacij na ladjah širine do 18 kontejnerjev. Novi super post – panamax dvigali pa bosta omogočili dvig kontejnerja 48 metra nad pomol (štiri kontejnerje višje od obstoječih dvigal), doseg nad morjem bo znašal 65 metrov, kar omogoča izvajanje manipulacij na ladjah širine do 24 kontejnerjev.

Prednost novih dvigal je hitrost pogona za premik kontejnerja med ladjo in obalo je za četrtino višja od hitrosti obstoječih dvigal. Vgrajena dvigala imajo dva ločena sistema (elektronski in mehanski) in preprečujeta nihanje samega tovora na dvižnih vrveh. Naloga obeh sistemov, skupaj z vgrajenim laserskim sistemom aktivno spremljanje profila tovora pod prijemalom in omogočila višjo produktivnost dela dvigal ter zagotovila večjo varnost udeležencev v delovnem procesu. Za preprečevanje trka roke dvigal v najvišje dele ladij ima dvigalo vgrajen laserski sistem, ki neprestano nadzira okolico dvigala.

Nova dvigala so težka 1.200 ton, nosilnost pa 71 ton. Ko bo kontejnerska obala na prvem pomolu podaljšana za dodatnih 100 metrov, bodo nova dvigala prišla še bolj do izraza. Podaljšanje obale je v predvideno v državnem prostorskem načrtu. Že jeseni lani so v Luki Koper sprožili postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja s strani ARSO, vendar odločbe, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja še niso dobili. Do leta 2020 je dolgoročni cilj privez dveh ladij matic (direktna linija z Daljnim vzhodom), zato so tudi predvideli investicije v kontejnerski terminal do leta 2020 v vrednosti 235 milijonov evrov. Del teh investicij sta tudi dve novi obalni dvigali.

Do leta 2020 načrtujejo povečanje kapacitete kontejnerskega terminala na 1,3 milijona TEU, kar bi omogočilo ohranitev primata največjega kontejnerskega terminala v Jadranu.

V obdobju januar – marec so pretovorili za 8,7 odstotkov več kontejnerskih enot (TEU) kot v prvem kvartalu leta 2016.

Luka Koper, avtor fotografije je Peter Kleva.

Similar Articles

Dodaj odgovor

Na vrh